För din trygghet

Här kommer en påminnelse att du ska testa din brandvarnare, något du gör med ett enkelt tryck.

Nästan alla bostäder i Sverige har brandvarnare, men i var tionde fall fungerar den inte. Att inte ha en fungerande brandvarnare är särskilt allvarligt i december och januari, de månader då flest bränder inträffar.

Du kan också klicka på bilden nedan och läsa mer tips och råd gällande förebyggande av brand.