Hasselbacken

Vad sker just nu på Hasselbacken?

Kommande vecka fortsätter förberedelserna inför bygget.

  • Markarbeten pågår på båda sidor om Granängsvägen och Kommunens förberedelser för VA-arbeten pågår däremellan.
  • Skyltning/hänvisning har setts över och uppdaterats utifrån förändringarna och Vi planerar att montera byggbodar fr.o.m. onsdag vecka åtta.
  • Bergsprängaren kommer att etbalera sig under veckan och sprängsalvor kan börja förekomma. Vi kommer då stoppas trafiken ett par minuter i samband med sprängsalvan.
  • Pålning är planerat att komma igång vecka tio eller elva på östra området. Sprängning och pålning är bullrande arbeten och vi kommer att följa naturvårdsverkets bestämmelser vad gäller buller. 

Busshållplats Bollmoraberg kommer att vara avstängd närmaste perioden.När markarbeten för huset pågår samtidigt med markarbeten i gatan så blir det trångt och människor måste ta omvägar. Vi försöker minimera störningarna men måste låta säkerheten komma främst.

Vi har desvärre problem med att avspärrningar öppnas och rivs ned när vi inte är på plats. Byggarbetsplatsen är farligt och vi önskar att avstängningar respekteras.

 

 

Hasselbacken Tyresö Bostäders kommande bostadsområde.

 

Nu börjare det äntligen att hända saker. Det första vi nu gjort är att riva de garage som ligger utmed Granängsvägen på Pluggvägen. Anlagt en tillfällig parkering under tiden den nya ska anläggas.
Nere på sidan så hittar du nyhetsbrev som innehåller mer information om vad som händer och vad som är på gång. Det kommer att uppdateras minst en gång per månad, så läs gärna.

Mer information gällande Hasselbacken kommer löpandes läggas ut så snart upphandlingarna är klara. För närvarande är inga planritningar eller annan beskrivning av de kommande lägenheterna klara för publicering.