Ny hyra för 2018

Nu är förhandlingarna mellan Tyresö Bostäder och hyresgästföreningen klar och årets hyresjustering är nu satt.

Från och med den 1 januari 2018 höjer vi hyran med 1,0 %. Höjningen gäller för samtliga bostadslägenheter och kommer att debiteras retroaktivt i samband med hyresaviseringen i mars.

Anledningen till höjningen är de ökade driftskostnaderna vi har trots låg inflation och ränteläge, främst på fjärrvärme och vatten samt underhållskostnader.