Rökfria kontrakt

Varför?

Ett tryggt och hälsosamt boende och en rökfri boendemiljö – det vill vi som hyresvärd kunna erbjuda alla våra hyresgäster.

Vi ser tre starka skäl till detta. Risken för bränder minskar, kostnaderna för att återställa inrökta lägenheter minskar samt att risken för störningar mellan grannar minskar. Bostaden är en plats där vi tillbringar mycket tid och därför är det extra viktigt med en bra miljö i hemmet.

Vårt mål är att på lång sikt göra samtliga våra fastigheter rökfria. Vi är övertygade om att det ökar trivseln och bidrar till en bra grannsämja och vi hoppas att våra befintliga och kommande hyresgäster ser positivt på at vi inför rökfria kontrakt.

 

Vad innebär det?

Som hyresgäst med ett rökfritt kontrakt får man inte röka varken i sin lägenhet eller på balkongen/uteplatsen. Vi är dessutom tacksamma om  det inte förekommer någon rökning i direkt anslutning till entréer.

De hyresgäster som har gamla avtal har dock rätt att röka i sin bostad och vi vädjar till dessa om respekt och omtanke för grannarna.

När ett rökfritt kontrakt sägs upp och vi kan påvisa att rökning ändå skett, kan den avflyttande hyresgästen bli ersättningsskyldig för de skador på lägenheten som rökningen orsakat.