Temyntan

 

Vårt nya område Temyntan ligger mellan Kamomillgränd, Veronikagränd och Njupkärrsvägen. Där kommer vi att bygga cirka 140 lägenheter med övervägande 1:or och 2:or. Första inflyttning kommer ske i början av 2018.

Lägenheterna kommer att förmedlas via vår ordinarie kö efter kötid. En erfarenhet från våra senaste nyproduktioner är att kötiden blir betydligt kortare än för befintliga lägenheter så säkra din plats redan och ställ dig i vår intressekö/uppdatera din köplats redan idag!

 

Nomalplan, skala 1:100.
Planlösningen baseras på en jämn fördelning av 1:or och 2:or, totalt 8 lägenheter per våningsplan. I varje lägenhet finns ett cykelbeslag. Lägenheterna är disponerade så att det är möjligt att slå ihop två eller flera lägenheter till en större.