Vad händer med Hasselbacken?

Vad sker just nu på Hasselbacken?

Pågående & kommande produktion v.39


Pågående arbeten:
  • Sprängningsarbeten för bostadshus (västra sidan/Granitvägen)
  • Grundläggning för hus 3 (delen mot centrum)
  • Montering stomme hus 1 & 2 (delen mot centrum) beräknas bli klart i november
  • Schaktarbeten för P-huset

Kommande arbeten:
  • Pålningsarbeten på västra sidan kommer att pågå V42-43 (delen mot brandstationen)
  • Start stomme hus 3 & 4 (varsin sida om Granängsvägen) start oktober
  • Start stomme P-hus (delen mot brandstationen) start oktober/november

Övrigt

Sprängningen planeras att bli klar under september 2017. Under pålning och sprängningsarbetena är det bullrande arbeten.


Säkerhet

Vi försöker minimera störningar för biltrafiken och gående hela tiden. Trots det måste vi stänga av vissa ytor för att hålla allmänheten på ett säkert avstånd, därför ber vi Er att respektera avspärrningar och följa skyltningen för att ni ska komma fram på ett säkert sätt.Vid eventuella brister som ni ser, t.ex. avspärrningar som vält eller om något ser osäkert ut tveka inte att kontakta oss!

Kontakt
Om ni har andra frågor eller synpunkter får ni gärna fråga oss på plats på platskontoret mitt emot Pluggvägen 19 alternativt mejla oss på hasselbacken@ncc.se


Foto: Lars Ternblad