Nyheter

2018-11-12 Information om Lägenhetspengen (HLU)

Tyresö Bostäder och Hyresgästföreningen har kommit överens om HLU och hur rabatten ska beräknas och utbetalas för 2018.

2018-10-31 Vattendebitering Temyntan

Temyntan är ett av våra områden där du som boende själv betalar för din förbrukning av vatten. Fram tills nu har vi inte debiterat för vattnet. Vi kommer börja debiteringen i januari 2019 och ingen retroaktiv debitering kommer ske.

2018-10-26 Information gällande lägenhetspengarna

Tyresö Bostäder kommer att gå ut med information inom kort gällande lägenhetspengarna.

2018-09-21 Hushållssopor Granängsringen

Vi har tekniska problem med sopsugen på Granängsringen och arbete pågår att lösa det. Blir det stopp vill vi att ni ringer in och felanmäler det till oss.

2018-08-22 Söka förtur

På grund av tillfälligt minskade personella resurser, har vi för närvarande inte möjlighet att hantera ansökningar om förtur till bostad. Så snart vi har fulltalig personal på plats kommer förtur åter igen att kunna erbjudas.

2018-06-28 Ny störningsjour

Från och med måndag den 2 juli är det ett annat vaktbolag som tar emot din störningsanmälan om du ringer. Den nya aktören är Avarn Security. Det är även de som sköter ronderande bevakning i våra områden.

2018-04-28 Uppdatering!

Nu ska bokningssystemet på Granängsringen fungera igen. Tack för ert tålamod.

2018-04-16 Sandsopning

Ett riktigt vårtecken! Snart börjar vi att sandsopa våra områden. Senast den 15 maj ska alla områden vara klara. Tänk på att sopa ut sanden från din parkeringsplats så vi kan fånga upp den när vi kommer då den ytan är ditt ansvar.

2018-04-06 Släpp inte in okända!

Vi har fått information om att hyresgäster har fått besök av en person som utger sig för att komma från Tyresö Bostäder och ska kontrollera tapeterna i bostaden. Tyresö Bostäder och våra entreprenörer arbetar inte på det sättet.

2018-03-23 Till dig som bor i Krusboda

Det kommer röra sig utryckningsfordon i området under cirka tre veckors tid. Brandförsvaret ska kontrollera framkomligheten i hela Krusboda. Kravet är max 50 meters avstånd till angreppsvägen (entrédörren) till varje fastighet.