Nyheter

2018-05-08 Koriandergränd

Koriandergränd är för närvarande utan vatten och kommer vara så även under natten. Tappstation för vatten ställs upp vid Koriandergränd 47. Anledningen till avstängningen är en akut vattenläcka som kommunen måste åtgärda.

2018-04-28 Uppdatering!

Nu ska bokningssystemet på Granängsringen fungera igen. Tack för ert tålamod.

2018-04-16 Sandsopning

Ett riktigt vårtecken! Snart börjar vi att sandsopa våra områden. Senast den 15 maj ska alla områden vara klara. Tänk på att sopa ut sanden från din parkeringsplats så vi kan fånga upp den när vi kommer då den ytan är ditt ansvar.

2018-04-06 Släpp inte in okända!

Vi har fått information om att hyresgäster har fått besök av en person som utger sig för att komma från Tyresö Bostäder och ska kontrollera tapeterna i bostaden. Tyresö Bostäder och våra entreprenörer arbetar inte på det sättet.

2018-03-23 Till dig som bor i Krusboda

Det kommer röra sig utryckningsfordon i området under cirka tre veckors tid. Brandförsvaret ska kontrollera framkomligheten i hela Krusboda. Kravet är max 50 meters avstånd till angreppsvägen (entrédörren) till varje fastighet.

2018-02-27 Kung Bore är på besök

Mängder av snö har kommit och våra snöröjare arbetar för högtryck! Just nu har vi 7 maskiner och 10 handskottare i gång i våra områden. Tänk på att du själv ansvarar för att skotta av från din parkering , våra röjare kan sedan ta bort snön från parkeringsytorna.

2018-02-12 Fiskpinnependla med ditt matavfall

Väljer du att fiskpinnependla, åka på en äppelskruttsresa eller åka kaffesumpsbuss? Under vecka 6 och 7 är den regionala matavfallskampanjen igång igen, där kommuner i Stockholms län samarbetar för att få fler att börja sortera ut sitt matavfall.

2017-11-28 Lägenhetspengarna

Går du och väntar på det årliga utskicket? Då får du tyvärr vänta ett tag till. Det pågår just nu förhandlingar med hyresgästföreningen om hur en ny lösning ska se ut framöver.

2014-05-26 Funderar du på att göra ett lägenhetsbyte?

Då är det bra att veta att ingen handläggning av byten sker under perioden juni, juli och augusti.