Vi på kontoret

Gäller det hyran eller faktura?

Nina Sagefors

Agneta Andersson

Genom att logga in på Mina Sidor
får du tillgång till OCR-nummer och saldo.

Fått ett inkassokrav?

Ring 08-735 29 29 

inkasso@sveaekonomi.se

 
Gäller det störningar eller hyresskulder?

Jenny Herrick

 
Allmänna frågor om bostäder, lokaler
fordonsplatser eller bostadskön?

Kundvärdar

Frågor gällande lägenhetsbesiktning?

Kundvärdar

Har du ett pågående uthyrningsärende?

Uthyrning

 

Har du andra frågor?

Maria Öberg
VD

Christina Lind
Ekonomichef

Mari Önnevall
Kundservicechef
Jan Stenman
Förvaltningschef
Charlotte Ohm
Fastighetsutvecklare

Birger Salminen
Teknisk chef

Pär Ihr
Underhållschef
Ann-sofie Persson
Marknadskoordinator
Ronnie Breklin
Teamledare fastighetstekniker
Ronny Mofalk
Teamledare områdesvärdar
Göran Grönblad
Teamledare kundvärdar