Ändring i uthyrningspolicyn

Från och med idag har vi sänkt och justerat inkomstkraven när man söker bostad hos oss. För godkännande krävs att den sökandes inkomst skall stå i proportion till den aktuella lägenhetens hyra. När hyran är betald ska den sökande ha minst ett bestämt nettobelopp kvar per månad.

Det här är de inkomstkrav som gäller från och med nu!

Utdrag ur uthyrningspolicyn 2018-12-10

 

1. Inkomster och skulder

För godkännande krävs att den sökandes inkomst skall stå i proportion till den aktuella lägenhetens hyra.
När hyran är betald ska den sökande ha minst ett bestämt nettobelopp kvar per månad.

För 2018 är beloppet:

4814 kronor för en ensamstående vuxen
7952 kronor för sammanlevande makar eller sambos.
2940 kronor för hemmavarande barn

Beloppen (kronofogdemyndighetens förbehållsbelopp) ovan bestäms av riksdagen och justeras en gång per år.
För barns räknas det förbehållsbelopp som avser barn över 7 år även om barnet är yngre.