Eldningsförbud i Tyresö och hela Stockholms län

Det är eldningsförbud i hela Stockholms län. Den senaste tidens varma och torra väder gör att det är stor brandrisk i skog och mark. Länsstyrelsen har därför i samråd med länets räddningstjänster beslutat att eldningsförbud ska gälla i Tyresö och hela Stockholms län.

Stor brandrisk

Det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med söndag 16 juni kl 16. Den senaste tidens varma och torra väder gör att det är stor brandrisk i skog och mark. Länsstyrelsen har därför i samråd med länets räddningstjänster beslutat att eldningsförbud ska gälla i Tyresö och hela Stockholms län. Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att elda, grilla och bränna med fast bränsle (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar).

Tyresö Bostäder hänvisar till fasta grillplatser i ditt bostadsområde. Fast grillplats innebär en eldplats som är avgränsad med obrännbart material och med en bred markyta med grus eller liknande runt grillplatsen.

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel. Var alltid försiktig och se till att ha med vatten eller annan släckutrustning. Se också till att du har kontroll över elden och att den är helt släckt när du lämnar platsen.