Lägenhetspengarna

 

Under hösten har vi uppgraderat vårt fastighetssystem och det har tyvärr medfört att det årliga utskicket om lägenhetspengen är försenat.

Uppgraderingen av fastighetssystemet innebär också att det kommer bli förändringar i nyttjandet av lägenhetspengen.

Det pågår just nu förhandlingar mellan Tyresö Bostäder och Hyresgästföreningen om hur det kommer att bli fortsättningsvis. När Förhanlingarna är klara och parterna enats kommer vi att gå ut med information till dig som hyresgäst.