Söka förtur

På grund av tillfälligt minskade personella resurser, har vi för närvarande inte möjlighet att hantera ansökningar om förtur till bostad. Så snart vi har fulltalig personal på plats kommer förtur åter igen att kunna erbjudas.

Förtur till bostad hos det kommunala bostadsbolaget Tyresö bostäder

OBS: På grund av tillfälligt minskade personella resurser, har vi för närvarande inte möjlighet att hantera ansökningar om förtur till bostad. Så snart vi har fulltalig personal på plats kommer förtur åter igen att kunna erbjudas.

För mer information läs här