Det är bra att det går bra

Verksamhetsåret 2016 var ännu ett år med vinst för Tyresö Bostäder AB vilket vi  är mycket glada för. Med en sund och stabil ekonomi får vi möjlighet att utveckla våra fastigheter och bostadsområden där våra hyresgäster vill leva och bo.

 
År 2016 i sammandrag
Årsanställda, antal   40
Lägenheter, antal  3 069
Omflyttning, procent  7,3
Omsättning, Mkr 271
Resultat efter finansiella poster, Mkr 103
Soliditet, procent 29,7
 

 

 

Här kan du läsa mer i vår senaste årsredovisning