Välkommen till Tyresö Bostäder

Ledigt just nu

Även du som inte är registrerad som sökande kan titta på våra lediga objekt.


 

Mina sidor

Sidorna för dig som är registrerad på vår hemsida som sökande av lägenhet eller som redan är hyresgäst hos oss.

Logga in på Mina sidor

Felanmälan

Här kan du göra en serviceanmälan om något behöver åtgärdas eller repareras i din lägenhet eller i fastigheten.

Logga in för att göra en felanmälan

Om coronaviruset

Vi måste alla hjälpas åt för att stoppa spridningen av Coronaviruset. Här hittar du råd och tips på hur du kan bidra till att minska smittspridningen. Denna sida uppdateras när ny information finns att tillgå.

Läs mer...

Vårt hållbarhetsarbete

Tyresö Bostäders förhållningssätt till miljön kommer att påverka generationer i framtiden. Och i omställningen till ett hållbart samhälle har vi som företag en viktig roll att spela. Vi arbetar dagligen för att minska vår miljöpåverkan på lång och kort sikt och därigenom förebygga förorening och utarmning.

Läs mer...

Hyresförhandlingarna för 2020 är klara

Årets hyresjustering är nu klar efter förhandlingar med Hyresgästföreningen. Från och med den 1 mars 2020 höjs hyran med 2 procent. Höjningen gäller för samtliga bostadslägenheter förutom för de nyproducerade lägenheterna Hasselbacken samt vårt trygghetsboende Björkberget, som får en hyresjustering på 1,5 procent.

Läs mer...

Fiberanslutning till alla

Till sommaren 2020 kommer våra samtliga hushåll och lokaler vara anslutna med fiber. Vi bygger ett så kallat öppet nät som är leverantörsoberoende. Det innebär stor valfrihet att teckna avtal med den leverantör som för dig som hyresgäst har det bästa alternativet att erbjuda.

Läs mer...

Aktuell information

2020-04-02

Sandsopningen är igång

På våren, så snart vädret tillåter, sopar vi bort sanden från torg, gator, trottoarer och andra ytor. Du som hyresgäst kan hjälpa till genom att exempelvis sopa bort grus och sand från din parkeringsplats och hålla den fri så vi kommer åt ordentligt med sandsopningen.


2020-03-26

Coronaviruset - covid-19

Tyresö Bostäder som företag och alla medarbetare följer de instruktioner och riktlinjer som myndigheterna ger. Vi har höjd beredskap och planer för att hantera eventuella effekter för vår verksamhet vid ett större utbrott av viruset.


2020-03-19

Att prata med barn om coronaviruset

Just nu är det många barn som är oroliga och har frågor om viruset och vad som händer i Sverige och världen. Och många hör av sig till barnrättsorganisationen Bris, som Tyresö Bostäder stödjer, med frågor och funderingar.


2020-03-19

Information om brandsäkerhet

Nu byter räddningstjänsten i Tyresö område för att göra hembesök, denna gång kommer de till Angelikagränd, Basilikagränd och Koriandergränd för att ge kort information om brandsäkerhet, kolla brandvarnare och svara på frågor. Besöken sker under perioden februari - maj.