Styrelsen utses av kommunen

Styrelsen  i ett aktiebolag väljs av ägarna. Eftersom Tyresö Bostäder tillhör kommunen är det fullmäktige som föreslår personer, vilka den årliga bolagstämman röstar om.

Styrelsen bär det yttersta ansvaret för företagets organisation och förvaltning. Den utser bland annat företagets verkställande direktör och beslutar om verksamhetens långsiktiga utveckling.

 

 

Ledamöter

Leif Kennerberg, ordförande (KD) 
Leif Lanke, vice ordförande (L)
Bertil Axelsson, ledamot (C)
Dick Bengtson, ledamot (M)  
Thomas Henriksson, ledamot (S)
Petra Reinholdsson, ledamot (S)
Liselotte Stjernfeldt, ledamot (M)
Mathias Tegnér, ledamot (S) 
Marie Åkesdotter, ledamot (MP) 

Ida Antonsson, suppleant (M)
Ulla Hoffmann, suppleant (V) 

Dan Lundqvist, arbetstagarrepresentant (Fastighets)
Ann-sofie Persson, arbetstagarrepresentant (Vision)