Styrelsen utses av kommunen

Styrelsen  i ett aktiebolag väljs av ägarna. Eftersom Tyresö Bostäder tillhör kommunen är det fullmäktige som föreslår personer, vilka den årliga bolagstämman röstar om.

Styrelsen bär det yttersta ansvaret för företagets organisation och förvaltning. Den utser bland annat företagets verkställande direktör och beslutar om verksamhetens långsiktiga utveckling.

 

 

Ledamöter

Marie Åkesdotter, ordförande (MP) 
Leif Lanke, vice ordförande (L)
Mathias Tegnér, ledamot (S)
Eija Räty, ledamot (S)
Thomas Henriksson, ledamot (S)
Chris Helin, ledamot (M)
Ida Antonsson, ledamot (M)
Henrik Lundin, ledamot (C)
Anders Wickberg, ledamot (SD)
 
Inger Wolf Sandahl, suppleant (V)
Klas Torstensson, suppleant (M)

 

Dan Lundqvist, arbetstagarrepresentant (Fastighets)
Ann-sofie Persson, arbetstagarrepresentant (Vision)