Mina sidor

Här är Mina sidor - sidorna för dig som är registrerad på vår hemsida som sökande av lägenhet eller som redan är hyresgäst hos oss. Här loggar du också in dig om du är hyresgäst och ska göra en felanmälan.

För dig som söker ledigt

Du som söker bland våra lediga objekt hittar dem under fliken Ledigt just nu. När du sedan vill söka en lägenhet registrerar du dig för Mina sidor där du hanterar dina ansökningar och erbjudanden.

Det är viktigt att du kontrollerar att vi alltid har en korrekta kontaktuppgifter, exempelvis rätt e-postadress vi kan nå dig på, då du annars riskerar att missa viktig kommunikation från oss rörande lägenheter eller din köplats. Kontrollera även att du har rätt adress och telefonnummer registrerat på dina "Mina sidor".

För dig som är hyresgäst

Du som är hyresgäst hittar alla dina tjänster genom att logga in till Mina sidor. Här hanterar du allt från att se din hyra och kan kontrollera att den är betald, läsa områdesnyheter och använda bytestorget till att söka lediga P-platser. Öppen hyresgästinformation hittar du under menyvalet Bo & Leva.

Detta gäller när du glömt ditt lösenord:

Länk via mail 

Glömt lösenord via mail är giltigt i 30 minuter från första gången du begär ut det. Om du begär ut igen innan dessa 30 minuter gått så får du samma giltighetstid som när du begärde ut det första. När 30 minuter gått och du begär igen så är det 30 nya minuter.

Länk via brev

Glömt lösenord via brev är giltigt i 7 dagar efter du begär ut det. Samma process som för e-post att det är först efter dessa 7 dagar gått du kan få 7 nya dagar på dig att använda återställningslänken.