Alla barn är olycksfallsförsäkrade

Dygnet-runt-försäkring vid olycksfall har alla barn från 0 till 18 år som är bosatta i Tyresö. Gymnasieelever från andra kommuner och studerande vid Komvux är försäkrade under skoldagen. Mer information om olycksfallsförsäkringen hittar du på kommunens webbplats.

Ett fyrtiotal förskolor

Verksamheten drivs både i kommunal och enskild regi på olika platser runt om i Tyresö. Den allmänna och frivilliga förskolan vänder sig till barn i åldrarna ett till fem år och anpassas till deras behov samt efter föräldrarnas situation.

Skolans pedagogiska uppgift är att erbjuda barnen lärande, fostran, omsorg och omvårdnad. Tyresö har även två förskolor för barn under ett år.