Angående septembers hyresavisering

För kännedom kommer hyresfakturor för september faktureras så sent som den 17 augusti 2020.