Brandvarnare

skall vara monterade i våra bostäder. Saknar din bostad en brandvarnare så kontaktar du vår felanmälan.

Du som hyresgäst är ansvarig för att brandvarnaren fungerar under boendetiden.

Så här ser du om brandvarnaren fungerar

Under brandvarnaren sitter en röd lampa som lyser när den fungerar.
Mer om brandvarnaren i nedan skötselanvisning.