TV och internet

Nästan alla våra lägenheter har idag uttag för TV och internet från Com Hem. Till sommaren 2020 kommer dock våra samtliga hushåll och lokaler vara anslutna med fiber. Vi bygger ett så kallat öppet nät som är leverantörsoberoende. Det innebär stor valfrihet att teckna avtal med den leverantör som för dig som hyresgäst har det bästa alternativet att erbjuda.