Det är bra att det går bra

 

Verksamhetsåret 2018 var ännu ett år med vinst för Tyresö Bostäder AB vilket vi  är mycket glada för. Med en sund och stabil ekonomi får vi möjlighet att utveckla våra fastigheter och bostadsområden där våra hyresgäster vill leva och bo.

 
År 2018 i sammandrag
Årsanställda, antal   39
Lägenheter, antal  3 247
Omflyttning, procent  9,7
Omsättning, Mkr 287
Resultat efter finansiella poster, Mkr 45
Soliditet, procent 25,6
 

 

 

Här kan du läsa mer i vår senaste årsredovisning