Det är bra att det går bra

 

Verksamhetsåret 2017 var ännu ett år med vinst för Tyresö Bostäder AB vilket vi  är mycket glada för. Med en sund och stabil ekonomi får vi möjlighet att utveckla våra fastigheter och bostadsområden där våra hyresgäster vill leva och bo.

 
År 2017 i sammandrag
Årsanställda, antal   42
Lägenheter, antal  3 070
Omflyttning, procent  7,5
Omsättning, Mkr 275
Resultat efter finansiella poster, Mkr 31
Soliditet, procent 27,8
 

 

 

Här kan du läsa mer i vår senaste årsredovisning