En satsning på ökad kvalitet

Tyresöborna är mer nöjda än genomsnittet av svenskarna med sitt val av bostadsort. Det visar undersökningar som gjorts bland invånarna. För att ytterligare öka tryggheten och trivseln satsar kommunen särskilt på att utveckla kvaliteten hos boendemiljön, servicen och ekonomin.

Snabbfakta

  • Kommun i Södermanland, Stockholms län
  • Församling i Stockholms stift
  • Areal - 10 200 ha varav 3 100 vatten
  • Natur - tätort, jordbrukslandskap, urskog, sjöar och fjärdar
  • Befolkning - ca 47 000 invånare
  • Näringsidkare - ca 1 000, i huvudsak småföretag
  • Största arbetsgivaren - kommunen med ca 2 500 anställda
  • Skatt - 31,58 varav 19,48 till kommunen och 12,10 till landstinget
  • Politisk majoritet - Moderaterna tillsammans med Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centern
  • Största sevärdheter - Tyresö Slott, från 1630 samt Tyresta nationalpark

Vapen som anknyter till vatten

Tyresö fick sitt vapen, sitt märke, 1954. De tre cirklarna föreställer vattenhjul och är symboler för forsarna Follbrinksströmmen, Uddbyfallen och Nyfors. Det var kring dessa tre vattendrag som den tidiga industrin växte fram i Tyresö på 1600-talet. Idag används vapnet i kommunens logotyp samt på flaggor som pryder offentliga byggnader och verksamheter.