Ett Tryggare Granängsringen

Stort tack till dig som svarade på enkäten om vad du helst vill ha i Granängsringen! Vi fick in 173 svar. De fem mest populära alternativen; naturlekplats, utegym, picknickyta, portvärdar och odlingslådor kommer vi att gå vidare med.