Fiberanslutning till alla

Sommaren 2020 kommer Tyresö Bostäders knappt 3 000 lägenheter att vara anslutna med fiber. Vid avtalets slut kommer våra samtliga 3 500 hushåll och lokaler vara anslutna till den nya kommunikationsoperatören.