FN:s dag för avskaffandet av våld mot kvinnor och flickor

Imorgon är det Orange Day och FN rapporterar en ökning av våld i hemmet med 30 procent världen över. Våld mot kvinnor och flickor är ett globalt samhällsproblem och en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna. Under coronapandemin har restriktioner lett till en alarmerande ökning av våld i hemmet.