Från brukshundar till square dancers

Tyresöborna är aktiva människor. Här finns över 200 föreningar, och enbart de 50-tal föreningar som har bidrag från kommunen engagerar över 12 000 medlemmar.

Så gott som alla intressen har en egen föreningen i Tyresö, och saknas någon är det säkert välkommet att starta en. På kommunens webbplats finns en lista över alla etablerade klubbar med länkar till de som har egen hemsida.