Funderar du på att göra ett lägenhetsbyte?

Då är det bra att veta att ingen handläggning sker just nu på grund av personalbrist. Vi öppnar tjänsten igen från och med den 1 september. Detta gäller även ansökningar om tillstånd att hyra ut i andra hand samt ansökningar om överlåtelse.

När antalet lägenheter i vår vanliga kö är väldigt få så är det många som byter med varandra. Det är dessa byten vi syftar till.

Fram till den 1 september går uthyrningen på lågvarv på grund av persionalbrist och semestrar. Det innebär i praktiken att de lägenheter som ligger i vår bostadskö prioriteras och att ingen handläggning av byten sker. Ansökan kan tidigast lämnas in under augusti. Detta gäller även ansökningar om tillstånd att hyra ut i andra hand samt ansökningar om överlåtelse.

Har du redan lämnat in någon av ovannämnda ansökning kommer vi självklart handlägga dessa, men vi tar alltså inte emot några nya.