Glöm inte bort ljusen

Så här under vintertider tänder vi gärna ljus för att skingra mörkret. Tänkt dock på att aldrig lämna levande ljus utan uppsikt. Framför allt, lämna aldrig barn eller husdjur ensamma med levande ljus.

Använd ljusstakar och dekorera med material som inte är brännbart. Ställ tända ljus på säkert avstånd från inredning som lätt kan ta eld.

Tänk också på att kontrollera din brandvarnare så att den fungerar. Behöver du byta batterier ska du kontakta vårt kundvärdsteam på 682 61 00 så kommer en fastighetstekniker strax.