Hjälp på äldre dagar

Kommunens service till alla som fyllt 65 år omfattar en rad tjänster. Gemensamt för de flesta av dem är att det först behövs en ansökan och ett godkännande för att få det man önskar. En stor del av servicen är avgiftsbelagd. Det är socialförvaltningen som har hand om dessa frågor.

Sjukvård i Tyresö

Omkring trettio vårdmottagningar finns i kommunen. Det rör sig om både husläkare och specialister av olika slag. Vården sköts av landstinget i Stockholms län och mer information om mottagningar, öppettider, telefonnummer och besöksadresser finns i Vårdguiden.