Måla och tapetsera om när du vill

Just nu pågår en förhandling mellan Tyresö Bostäder och Hyresgästföreningen gällande lägenhetspengarnas form framöver. Mer information kommer när förhandlingarna är klara.

Lägenhetspengen ger dig möjlighet att själv bestämma när du vill göra om där hemma.

Lägenhetspengen är bunden till lägenheten och kan inte flyttas vidare.

Du kan välja mellan att anlita Tyresö Bostäder eller göra jobbet själv.

I 15 år ska en nymålad och nytapetserad lägenhet håller sig hyfsat fin. När då allt ska göras om, kostar det ganska mycket. Därför beräknar vi årligen en femtondel av den upskattade totalsumman för renoveringen till en s k lägenhetspeng. Detta kapital ska betala för färg, tapeter och arbete. Lägenhetspengen fylls på i januari varje år. När cirka hälften av det bestämda beloppet finns uppräknat, får du ha önskemål om hur delar av kontot ska utnyttjas.

 

Om behov skulle uppstå tidigare.

Du kan begära att i förtid få disponera en del av pengarna för målning och tapetsering. Hur mycket som kan användas framgår av den årliga redovisning som vi skickar ut i början av december. Omkring hälften (47 procent) av den planerade totalsumman går inte att röra, den är spärrad. Endast utrymmet över den gränsen kan du eventuellt förbruka. Varje uttag från lägenhetspengen gör dock att det tar mer än 15 år innan en totalrenovering blir möjlig. Potten måste vara fylld för att hela lägenheten ska kunna bli åtgärdad. Tänk också på att kontot är knutet till bostaden. Det betyder att även åtgärder efter t ex en vattenskada eller en omflyttning betalas från lägenhetspengen och minskar utrymmet för egna önskemål.


Vill du att vi ska göra jobbet?

När du i slutet av året får besked om lägenhetspengen, beställer du den målning och tapetsering som du vill ha utförd av oss.

Av praktiska skäl går det bara att göra vid detta enstaka tillfälle. För när önskemålen från hyresgästerna kommit in, måste vi planera alla arbeten för hela det kommande året.

Du får sedan besked om vilken månad vi ska göra jobbet hos dig. Senast fem dagar innan det påbörjas meddelar vi datum och klockslag.

Några viktiga kom-ihåg
  • Du kan bara beställa målning och tapetsering i slutet av året
  • Du använder den blankett som vi skickar ut
  • Du får alltid hela rum renoverade, aldrig bara en vägg eller två
  • Du måste inkomma med ditt färgval senast när målaren aviserar att de är på ingång. Annars riskerar du att få din beställning borttagen och den reserverade pengen återförs till din lägenhetspott.
  • Du kan se färg- och tapetprover hos oss på kontoret, på Studiovägen 10

Tänker du göra det själv?

Pengarna räcker naturligtvis längre om du själv kan måla och tapetsera. För att få ersättning för material ska jobbet först besiktigas och godkännas av oss. Du behöver också visa upp kvitton på inköpen.

När vi granskar arbetet, lägger vi särskild vikt vid att det är fackmässigt utfört och att kulörer och mönster inte är extrema. Rådgör gärna med någon av våra besiktningsmän innan du väljer färger och tapeter, så är du på den säkra sidan.

Efter vårt OK får du ersättning för det du har köpt; färg, tapeter, och engångsmaterial, som sandpapper, spackel och liknande

Tag kontakt med någon av våra besiktningsmän och boka en tid, kontaktuppgifter hittar du längst ned på sidan. Du kan också ringa vårt kundvärdsteam på telefon 08-682 61 00 som då bokar in en tid åt dig.

Några viktiga kom-ihåg
  • Du måste inhandla materialet i Sverige och spara alla kvitton
  • Du kan köpa tapeter för upp till 200 kr per rulle
  • Du ska kontrollera att strukturtapeten är spaltbar om du väljer en sådan
  • Du får inte välja kulörer och mönster som är extrema
  • Du behöver tillstånd av din bovärd om du vill måla på befintlig tapet