Mer än allmännytta

Tyresö Bostäder ägs av kommunen, vi tillhör medborgarna i Tyresö och är ett så kallat allmännyttigt bostadsföretag.

Uppgiften är att skapa största möjliga nytta för ägare och hyresgäster. Boendeglädje är en viktig kvalitet som vi adderar till de allmännyttiga värdena.

Därför har vi tagit fram några erbjudanden som vi hoppas ska vara till nytta för våra hyresgäster.

Du hittar dessa i menyn till vänster.