Tack för maten!

Tyresö Bostäder arbetar aktivt tillsammans med Tyresö kommun med hållbar utveckling. Flera bostadsområden är idag anslutna till matavfallsinsamlingen och nu ansluts ytterligare sex områden. Ett steg i arbetet att samtliga bostadsområden ska vara anslutna 2020.