Seniorboende

Seniorbostäder och trygghetsboende

Tyresö Bostäder har tagit över seniorkön från Tyresö kommun. Alla lediga lägenheter kommer nu att publiceras på vår hemsida och du som sökande måste därför registrera dig i vår intressekö.

Tyresö Bostäder har ett antal seniorbostäder med hyresrätt. De ligger på Bollmoravägen 28 D och på Kumla Allé 7.

Seniorbostäder är vanliga hyreslägenheter anpassade för äldre hyresgäster vad gäller hissar, badrum, trösklar med mera.

Lägenheterna är i första hand till för personer som fyllt 75 år, i andra hand för personer som fylllt 70 år. Förtur ges för tyresöbor från 90 års ålder. Den som har längst kötid ges förtur i första hand. Förmedlingen sker efter kötid och man anmäler sitt intresse på Tyresö Bostäders hemsida.

I anslutning till Björkbackens äldrecentrum finns trygghetsboendet med 74 hyresrätter. Trygghetsboendet är ett alternativt boende för äldre, som inte har behov av biståndsbedömd vård eller omsorgsboende, men som önskar ett boende med större trygghet och närhet till olika former av service. Inom trygghetsboendet har hyresgästerna tillgång till gemensamhetslokal, trygghetslarm och möjlighet till gemensamma måltider i restaurang Utsikten.

Tyresö Bostäders förmedling av seniorlägenheterna på Bollmoravägen 28 D samt Kumla Allé 7 och trygghetsboendet på Bollmora Allé 9-13 kommer att erbjudas efter kötid enligt följande turordning:

 

 

 

 

  1. Tyresöbor från 90 år har förtur
  2. Tyresöbor från 75 års ålder
  3. Tyresöbor från 70 års ålder
  4. Personer från 75 års ålder
  5. Personer från 70 års ålder

 

 

Kötid till seniorlägenhet räknas tidigast från 65 års ålder.

Mer information om kommunens äldreboenden hittar du i länken nedan.