Sopor

Tyresö Bostäder arbetar aktivt tillsammans med Tyresö kommun med hållbar utveckling. Flera bostadsområden är idag anslutna till matavfallsinsamlingen - ett steg i vårt arbete att samtliga bostadsområden ska vara anslutna under 2020.