Sopor

Tyresö Bostäder arbetar tillsammans med Tyresö kommun med hållbar utveckling. Nästan alla våra bostadsområden är idag anslutna till matavfallsinsamlingen - ett steg i vårt mål att samtliga områden ska vara anslutna 2020.