Sopor

 

     

Tillsammans kan vi minska sopberget

Hos Tyresö Bostäder skapar vi möjligheter att källsortera sopor. Det innebär kort och gott att vi delar upp vårt skräp. Plast till plast, metall till metall, tidningar till tidningar och så vidare. Det gör vi för att särskilja sådant som ska gå till förbränning och sådant som kan återvinnas. Vi erbjuder även i fler av våra områden, möjligheten att matsortera.

 

Hushållssopor/restavfall

Hushållsavfall är det avfall som du lägger i den ”vanliga” soppåsen hemma eller till exempel i personalrummet på din arbetsplats. Hushållsavfallet är det som blir kvar när du har sorterat ut förpackningar, farligt avfall samt el- och grovavfall. Det är bra om du även kan sortera ut ditt matavfall från det övriga avfallet. Enligt lag är det kommunen som ansvarar för insamlingen av hushållsavfallet.

 

Matavfall

Matavfall är vad det låter, avfall av ätbara varor. Exakt vad som räknas till matavfall kan du läsa om här

Viktigt att tänka på! I behållare avsedda för matavfall får man endast slänga matavfall. Tänk också på att matavfallet måste ligga i den bruna påsen.

 

Grovsopor

Till kategorin grovsopor räknas elektronik, brännbart och grovavfall. Endast grovsopor som får plats i de kärl som finns får lämnas, då inget får ställas på golvet. Om inte möbler kan monteras ner så måste de lämnas till Petterboda återvinningscentral tillsammans med andra större grovsopor.