Stadsodling

Tycker du om grönsaker, bär, kryddor och blommor och vill hyra en odlingslåda? Tyresö Bostäder arbetar aktivt tillsammans med kommunen med hållbarhet. Som ett led i detta arbete startar vi upp stadsodling oh ger våra hyresgäster möjlighet att odla.