Studsmattor

På grund av skaderisken och ett behov av en ständig uppsikt är det inte tillåtet att ställa upp studsmattor i våra områden.

Studsmattor som idag finns uppställda ombeds därför omgående att monteras ner.