Tänk på att ...

... ställa undan utemöbler eller annat på din balkong eller uteplats som kan skadas i samband med takskottning (snöras).

Tyresö Bostäder ersätter inte snöskador på sådant som förvaras på balkong eller uteplats.

...skotta ut snön från din parkeringsplats. Du ansvarar för den ytan som du hyr. Samma gäller sandsopning på våren. Sopa sanden mot mitten så fångar vi upp den. 

Har du frågor är du välkommen att kontakta vårt kundvärdsteam på telefon
08-682 61 00.