Till nära och kära

Om du av någon anledning inte längre behöver din lägenhet kan du överlåta den till en närstående. 

Även ett dödsbo efter en avliden hyresgäst kan ha rätt att överlåta en lägenhet.

Kravet är att ni varaktigt sammanbott i en längre tid, minst tre år.

Vem får inte överta lägenheten?
En person som är inneboende har inte rätt att ta över lägenheten.

Det gör ingen skillnad om den inneboende är en närstående person, till exempel ett barnbarn som är inneboende hos sin mormor eller farfar.

Man kan inte heller kvalificera sig för att få ta över en lägenhet bara genom att vara folkbokförd på lägenhetens adress. Det är bara den som faktiskt bott i lägenheten som kan ha rätt att ta över den.

Vad gäller mera?
Den som ska ta över lägenheten ska vara skötsam och klara av att betala hyran.

I tveksamma fall kan hyresnämnden sätta villkor för beslutet. En förutsättning för tillstånd kan då till exempel vara att någon går i borgen för den som ska ta över hyreslägenheten.

Vill du veta mer så kan du läsa vad Hyresnämnden skriver på sin hemsida eller ta kontakt med våra uthyrare för mer information. Länkarna hittar du längst ned på sidan.