Värd i över 50 år

Sommaren 1962 bildar kommunen Stiftelsen Tyresö Bostäder tillsammans med HSB Stockholm, som ska svara för förvaltningen av fastigheterna. Målsättningen är att erbjuda "lägenheter och lokaler till lägsta möjliga pris".

Nybyggda kvarteret Gösen 1 på Bollmoravägen 6-8 blir det första förvärvet. Under 1960-talet växer befolkningen snabbt, från 6 000 till 27 000 på tio år, och behovet av lägenheter ökar i samma takt. Tyresö Bostäder bidrar med kvarteret Ekbacken och får också ansvaret att uppföra Bollmora Centrum, som invigs 1965.

Samarbetet med HSB avslutas 1976 och Tyresö Bostäder blir därmed sin egen förvaltare. Två år senare tar stiftelsen över tio kommunägda fastigheter med totalt 236 lägenheter. Sedan följer en period av intensivt byggande. Mellan 1980 och 1994 tillkommer omkring 1 400 nya bostäder.

Från Svenska Bostäder köper företaget 1985 det slitna Granängsringen med 844 lägenheter och påbörjar ett stort utvecklingsprojekt. Området står om- och tillbyggt och klart 1991.

1988 säljs Bollmora Centrum till ett särskilt centrumbolag med Tyresö Bostäder och Apotekets Pensionsstiftelse som hälftenägare. Året därpå byter anläggningen namn till Tyresö Centrum och får nytt liv och innehåll genom en omfattande om- och tillbyggnad som avslutas 1992.

Efter 32 år som stiftelse, blir Tyresö Bostäder i juli 1994 ett helägt kommunalt aktiebolag.